Sık sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

İnsan Kaçakçılığı

Hakkımızda

Daha fazla bilgi

İnternet sitesi

İnsan Kaçakçılığı

İnsan kaçakçılığı nedir?

İnsan kaçakçılığı milyar dolarlık bir endüstridir. İnsanların bir çeşit metaya dönüştürülerek sömürülmelerine sebep olmaktadır. Dünya çapında milyonlarca insan, maddi çıkar için yerlerinden alınıp, manipüle edilmekte ve sömürülmektedir. Bu sömürülme zorla seks işçiliği olabileceği gibi zorla çalıştırma, ev hizmetçiliği, zorla evlilik, organ ticareti ya da çocukların dilendirilmesi, seks işçiliği yaptırılması ve savaşlarda çocuk asker olarak kullanılmaları da olabilir. İnsanlar bu durumlara, fiziksel olarak toplanıp madde bağımlılığına sürüklenerek ve kaçmaları halinde yetkili makamlar tarafından yakalanacakları ya da yalnızca sürekli artan bir borcu ödeyene kadar çalışmak zorunda oldukları söylenerek düşürülmektedir. Bu durumdan kaçmak için herhangi bir yolları kalmamaktadır. Kişi kendi hayatı ve onu ne şekilde yaşadığı konusunda kontrolünü kaybetmektedir.

Her kesimden insan, çok çeşitli alanlarda insan kaçakçılığı suçunun mağduru olabilmektedir. Birleşmiş Milletler Küresel İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Girişimi’ne göre, çoğu insan kaçakçılığı mağduru orta seviyede bir eğitime sahip olup, hem erkekler hem de kadınlar bu suça maruz bırakılmakta ve mağdurların yarısı çocuklardan oluşmaktadır. Mağdurların %95’i fiziksel ya da cinsel saldırıya uğramaktadır. İnsan kaçakçıları ya da ‘toplayıcılar’ hem kadın hem erkeklerden oluşmakta (%52 erkek ve %42 kadın) ve olayların %46’sında insan kaçakçısı, mağdurların tanıdığı biri olmaktadır. İnsan kaçakçılığı maddi çıkarı çok yüksek bir suç olup kaçakçılar için küçük bir riski bulunmaktadır ve herkes bu suçun mağduru olabilmektedir- dolayısıyla traffickd.org hakkında bilgi sahibi olmak ve diğer insanlara bu durumdan bahsetmek, bir gün tanıdığınız birinin dahi hayatını değiştirebileceğinden çok önemlidir.

Birinin insan kaçakçılığına maruz bırakıldığını nasıl anlayabilirim?

İnsan kaçakçılığı şu şekilde tanımlanabilir:

 1. İnsanların bir yerden başka bir yere taşınması;
 2. Hile ya da zor kullanma, güç kullanımı ya da mağdurun savunmasızlığından yararlanarak sömürülmesi ve
 3. Kölelik, zorla hizmet ettirme ya da zorunlu işçilik gibi koşullarda tutulan insanlar.

Tabi ki insan kaçakçılığından şüphelendiğiniz bir durumla yalnızca bir kez karşılaştıysanız bu durumun insan kaçakçılığı oluşturup oluşturmadığından emin olamayabilirsiniz. Birleşmiş Milletler İnsan Kaçakçılığı Rehberine göre, insan kaçakçılığı mağduru insanlar:

 • Kendi iradeleri olmaksızın çalışmak zorunda olduklarına inanabilirler.
 • Çalışma alanlarını terk etmeleri imkansız olabilir.
 • Hareketlerinin başkaları tarafından kontrol edildiğine dair işaretler olabilir.
 • Bulundukları yerden ayrılamayacaklarını hissediyor olabilirler.
 • Korku ya da endişe gösterirler.
 • Kendileri ya da aile üyeleri ve tanıdıklarına şiddet gösterilebilir ya da şiddet tehdidinde bulunulabilir.
 • Fiziksel saldırı sonucu oluşan sakatlıklara maruz kalabilirler.
 • Belli iş ya da kontrol önlemleri sonucu oluşan sakatlıklar ya da rahatsızlıklara sahip olabilirler.
 • Belli kontrol önlemlerinin üzerlerinde uygulanmasından dolayı oluşan sakatlıklara sahip olabilirler.
 • Yetkili makamlara güvensizlik sergileyebilirler.
 • Yetkili makamlara teslim edilecekleri şeklinde tehdit edilebilirler.
 • Göçmen statülerinin ortaya çıkmasından endişe duyuyor olabilirler.
 • Pasaport ya da diğer seyahat ve kimlik belgeleri başkaları tarafından ellerinden alınmış olabilir.
 • Sahte kimlik ya da seyahat belgesi taşıyor olabilirler.
 • İnsanların sömürüldüğünün muhtemel olduğu yerlerde bulunabilir ya da herhangi bir şekilde bu yerlerle iletişimde olabilirler.
 • Yerel dili bilmiyor olabilirler.
 • Ev ya da iş adreslerini bilmiyor olabilirler.
 • Doğrudan kendileriyle muhatap olunduğunda dahi başkalarının kendileri adına konuşmasına izin veriyor olabilirler.
 • Birileri tarafından yönlendirilmiş şekilde davranıyor olabilirler.
 • Belli koşullar altında çalışmaya zorlanıyor olabilirler.
 • Ceza yoluyla disipline ediliyor olabilirler.
 • İş koşulları konusunda pazarlık yapma hakkına sahip olmayabilirler.
 • İş karşılığı çok az ya da hiç ücret almıyor olabilirler.
 • İş karşılığı elde ettikleri kazanç başkaları tarafından alınıyor olabilir.
 • Olağan çalışma sürelerini aşacak şekilde aşırı uzun süreler çalıştırılıyor olabilirler.
 • Tatil yapma hakları olmayabilir.
 • Kötü ve yetersiz koşullarda yaşıyor olabilirler.
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olamayabilirler.
 • Sosyal yaşama sınırlı şekilde ya da hiç katılamıyor olabilirler.
 • Aileleri ya da bulundukları çevre dışındaki insanlarla sınırlı şekilde iletişime geçiyor olabilirler.
 • Diğer insanlarla özgürce iletişime geçmelerine izin verilmiyor olabilir.
 • Belli bir borç yükü altında bulundukları inancı taşıyor olabilirler.
 • Bağımlı bir durumda bulundukları inancını taşıyor olabilirler.
 • İnsan kaçakçılığı yapıldığı bilinen bir yerden geliyor olabilirler.
 • Ülkeye geliş masrafları, onlar için çalışarak ya da hizmet ederek borçlarını ödemek zorunda olduklarını düşündükleri, kaçakçılığı gerçekleştiren insanlar tarafından ödenmiş olabilir
 • Sahte sözler verilerek kandırılmış olabilirler.

Ben insan kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerine nasıl dahil olabilirim?

 1. traffickd.org Facebook sayfasını beğenin, Twitter’da bizi takip edin, internet sayfası hakkındaki bilgiyi diğer insanlarla paylaşın- traffickd.org sitesi hakkında ne kadar çok insan bilgi sahibi olursa o kadar yararlı olur.
 2. İnsan kaçakçılığı ya da zorunlu işçilik kullanıldığı bilinen ya da şüphelenilen ürünleri ve sağlanan hizmetleri kullanmaktan kaçının. Yalnızca seks işçiliği değil fakat giyim ve şeker ürünleri satan mağazalar da buna dahildir.
 3. İnsan kaçakçılığıyla mücadele ile ilgili yerel organizasyonlara katılın. Çoğu toplumda insan kaçakçılığıyla doğrudan destek ya da müdafilik sağlayarak mücadele eden kurumlar vardır. Biraz araştırma yaparak bunlara ulaşabilir (Bizim ‘İlgili kuruluşlar’ sayfamız iyi bir başlangıç noktası olabilir) ya da herhangi bir organizasyon olmaması durumunda kendiniz bir girişimde bulunabilirsiniz.

Hakkımızda

traffickd.org nedir?

traffickd.org insan kaçakçılığı suçu konusunda merkezi bir ihbar mekanizmasıdır. Birden çok dilde ve çeşitli medya organlarında erişim mevcuttur, dolayısıyla kim olduğunuz, nerede bulunduğunuz ya da hangi dili konuştuğunuz fark etmeksizin ilgili kurumlara ihbarda bulunabilir ve mağdurların serbest kalması ihtimalini artırabilirsiniz.

Bazı ülkeler, ülke bazında ihbar mekanizmalarına sahiptir, fakat kişilerin bulundukları ülkede bu konudaki yetkili otoriteyi bilmemeleri durumunda, traffickd.org bu konuda araştırma yapma gereksinimini ortadan kaldırarak mevcut bilgileri yetkili kurumlara iletmektedir.

Çalışma usulü nasıldır?

Bir kişi traffickd. org sitesine bir ihbarda bulunduğunda, alınan bilgi ilgili ülkedeki (insan kaçakçılığının gerçekleştiği ülke) yetkili otoritelere aktarılmaktadır. Alınan bilgi mümkün olduğunca çabuk iletilmektedir. Bu konuda, alınan bilginin ne şekilde saklanacağı ve kullanılacağına dair yasal çerçeve incelenebilir. Alınan bilgi insan kaçakçılığıyla mücadele eden yetkili otoritelere iletildiği anda traffickd.org sitesinin süreçteki rolü sona ermektedir.

traffickd.org birliğine nasıl katılabilirim?

Henüz site yöneticisiyle iletişime geçmemiş, traffickd.org projesine destek vermek isteyen bir insan kaçakçılığıyla mücadele organizasyonunu temsil ediyorsanız,  info@traffickd.org adresine email göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Daha fazla bilgi

İnsan kaçakçılığı konusunda bilgi veren bazı başka internet siteleri de mevcuttur. Bazı iyi bilinen siteler şunlardır:

^

Site Hakkında

Sitemizle ilgili şikayet ve önerilerinizi info@traffickd.org mail adresine iletebilirsiniz.

^